Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Фінанси підприємств

Наука/
рейтинг 0 (всього голосів: 0)

Опис книги:

Розділ 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 5
1.1. Сутність і функції фінансів підприємств 5
1.2. Грошові фонди та фінансові ресурси 8
1.3. Основи організації фінансів підприємств 11
1.4. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи 14
1.5. Зміст та завдання управління фінансами підприємств 16
Контрольні питання до розділу 1 20
Розділ 2. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ 21
2.1. Розрахункові й касові операції 21
2.1.1. Сутність грошових розрахунків підприємств 21
2.1.2. Безготівкові й готівкові розрахунки 22
2.1.3. Проведення касових операцій 25
2.1.4. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття 27
2.2. Форми безготівкових розрахунків 29
2.2.1. Принципи організації розрахунків 29
2.2.2. Розрахунки платіжними дорученнями 30
2.2.3. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями 31
2.2.4. Розрахунки чеками 33
2.2.5. Розрахунки акредитивами 34
2.2.6. Вексельна форма розрахунків 36
2.3. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на
фінансово-господарську діяльність підприємств 43
Тести до розділу 2 46
Розділ 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 50
3.1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 50
3.2. Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг 54
3.3. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності 59
3.4. Формування валового і чистого доходу 60
Контрольні питання до розділу 3 63
Розділ 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ 64
4.1. Формування прибутку підприємства 64
4.1.1. Прибуток як результат фінансово-господарської
діяльності підприємства 64
4.1.2. Формування прибутку підприємства 66
4.1.3. Прибуток від реалізації продукції та його
формування 69
4.1.4. Методи розрахунку прибутку від реалізації 73
4.1.5. Сутність і методи обчислення рентабельності 78
4.2. Розподіл і використання прибутку 80
4.2.1. Розподіл прибутку підприємства 80
4.2.2. Використання чистого прибутку 82
Тести до розділу 4 85
Розділ 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 89
5.1.Сутність оподаткування підприємств і податкова система 89
5.1.1. Сутність податків і їх функції 89
5.1.2. Система оподаткування підприємств та її
становлення в Україні 92
5.2. Оподаткування прибутку підприємств 95
5.2.1. Становлення оподаткування прибутку 95
5.2.2. Чинний порядок оподаткування прибутку 98
5.3. Платежі за ресурси 106
5.3.1. Плата за землю 107
5.3.2. Фіксований сільськогосподарський податок 109
5.3.3. Податок із власників транспортних засобів 111
5.3.4. Податок на нерухоме майно (нерухомість) 115
5.4. Непрямі податки, які сплачують підприємства 116
5.4.1. Вплив непрямих податків на фінансово-
господарську діяльність підприємств 116
5.4.2. Мито 119
5.4.3. Акцизний збір 121
5.4.4. Податок на додану вартість 125
5.5. Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства 135
5.6. Місцеві податки і збори 141
5.7. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва 145
Тести до розділу 5 148
Розділ 6. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 157
6.1. Сутність і основи організації оборотних коштів 157
6.1.1. Сутність, склад і структура оборотних коштів 157
6.1.2. Класифікація і принципи організації
оборотних коштів 162
6.2. Визначення потреби в оборотних коштах 163
6.2.1. Необхідність і способи визначення потреби
в оборотних коштах 163
6.2.2. Нормування оборотних коштів для створення
виробничих запасів 165
6.2.3. Нормування оборотних коштів у незавершеному
виробництві і витратах майбутніх періодів 170
6.2.4. Нормування оборотних коштів для
створення запасів готової продукції 173
6.2.5. Розрахунок нормативу оборотних коштів
економічним методом 174
6.3. Джерела формування оборотних коштів 176
6.3.1. Власні джерела формування оборотних коштів 176
6.3.2. Використання банківських кредитів для
формування оборотних коштів 178
6.3.3. Залучення коштів інших суб’єктів господарювання 179
6.4. Показники стану і використання оборотних коштів 181
6.4.1. Показники стану власних оборотних коштів 181
6.4.2. Показники використання оборотних коштів і шляхи
прискорення їх обертання 183
6.4.3. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий
стан підприємства 187
Тести до розділу 6 190
Розділ 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 194
7.1. Необхідність та сутність кредитування підприємств 194
7.1.1. Кругооборот коштів підприємств та необхідність
залучення кредитів 194
7.1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам 198
7.2. Банківське кредитування підприємств 202
7.2.1. Види банківського кредиту та їх характеристика 202
7.2.2. Умови та порядок отримання банківського
кредиту 213
7.2.3. Порядок погашення банківського кредиту
підприємством 226
7.3. Небанківське кредитування підприємств 228
7.3.1. Комерційне кредитування підприємств 228
7.3.2. Лізингове кредитування підприємств 232
7.3.3. Державне кредитування підприємств 238
7.3.4. Кредитування підприємств за рахунок коштів
міжнародних фінансово-кредитних інститутів 242
Тести до розділу 7 249
Розділ 8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 253
8.1. Сутність основних засобів та їх відтворення 253
8.2. Показники стану та ефективності використання
основних засобів 257
8.3. Знос і амортизація основних засобів 261
8.4. Сутність і склад капітальних вкладень 268
8.5. Джерела і порядок фінансування капітальних
вкладень 271
8.6. Фінансування ремонту основних засобів 276
Тести до розділу 8 278
Розділ 9. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 282
9.1. Оцінка фінансового стану підприємства,
її необхідність і значення 282
9.2. Інформаційне забезпечення оцінки
фінансового стану підприємств 287
9.3. Показники фінансового стану підприємства 298
9.4. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 307
9.5. Оцінка фінансової стійкості підприємства 311
9.6. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства 314
Тести до розділу 9 317
Розділ 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 325
10.1. Фінансова стратегія підприємств 325
10.2. Зміст, завдання та методи фінансового планування 328
10.3. Зміст фінансового плану та порядок його складання 331
10.4. Зміст і значення оперативного фінансового плану 335
Тести до розділу 10 340
Розділ 11. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ 341
11.1. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст
та порядок проведення 341
11.1.1. Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори,
що її спричиняють 341
11.1.2. Економічна сутність санації підприємств 344
11.1.3. Менеджмент фінансової санації підприємства 347
11.1.4. Випадки, коли приймається рішення
про фінансову санацію підприємств 349
11.1.5. Класична модель фінансової санації 350
11.2. Санаційний аудит 352
11.2.1. План санації 352
11.2.2. Сутність санаційного аудиту
та етапи його проведення 357
11.2.3. Аналіз виробничо-господарської діяльності
підприємства, що перебуває в кризі 363
11.2.4. Аудит фінансової сфери підприємства 365
11.2.5. Ситуація підприємства на ринках
факторів виробництва та збуту готової продукції 371
11.2.6. Аналіз причин кризи та сильних
і слабких місць на підприємстві 372
11.2.7. Акт аудиторської перевірки 374
11.3. Фінансові джерела санації підприємств 375
11.3.1. Форми фінансової санації 375
11.3.2. Внутрішні джерела фінансової санації 376
11.3.3. Санація балансу. Зменшення статутного фонду
підприємства 380
11.3.4. Санація із залученням коштів власників підприємства 385
11.3.5. Альтернативна санація 392
11.3.6. Участь кредиторів у фінансовому
оздоровленні боржника 394
11.3.7. Фінансова участь персоналу в санації підприємства 398
11.3.8. Державна фінансова підтримка санації підприємств 399
11.4. Економіко-правові аспекти санації
та банкрутства підприємств 404
11.4.1. Доарбітражне врегулювання господарських спорів 404
11.4.2. Арбітражне врегулювання господарських спорів 405
11.4.3. Необхідність, функції та завдання
інституту банкрутства підприємств 406
11.4.4. Порядок оголошення підприємства банкрутом 409
11.4.5. Задоволення претензій кредиторів 416
11.4.6. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду 418
11.4.7. Мирова угода 422
11.4.8. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) 424
11.4.9. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство 427
[переглянути текст повністю]

Скачати книгу:

скачати, читати Фінанси підприємств txt скачати, читати Фінанси підприємств jar скачати, читати Фінанси підприємств fb2 скачати, читати Фінанси підприємств epub скачати, читати Фінанси підприємств doc

Сучасні технології дозволяють вмістити на маленькому девайсі багато електронних книг і читати їх практично в будь-якому місці будь-коли. Для того щоб насолоджуватися літературним твором не потрібно більше шукати книги по бібліотеках, достатньо просто заглянути в інтернет і завантажити необхідний текст. На сайті зібрана література у форматах: jar,jad,txt,fb2,epub,doc, зручних для читання на мобільних пристроях(мобільних телефонах, смартфонах, кпк, планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). jar (Java ARchive) - це архівний файл, який можна використовувати в мобільних телефонах. В такому архіві можна закачати на телефон ігри, програми та книги. fb2 (FictionBook) - це формат електронних текстів у вигляді XML-документів, в яких кожен елемент і атрибут описується заздалегіть визначеним тегом. Правильно підготовлений електронний текст у форматі FictionBook містить в собі всю необхідну інформацію про книгу - структурований текст, ілюстрації, назву, рік видання, інформацію про автора. EPUB ( книга ) - це ZIP-файл, стиснутий особливим чином. Усередині цього архіву файли вмісту (у форматі XHTML), додаткові файли ілюстрацій, шрифтів і т. д., і обов'язкові допоміжні файли, які стандарт EPUB вимагає для опису книги.

Завантаження тексту...
Зачекайте будь ласка.
Не читайте з монітора комп'ютера, бережіть очі! Придбайте книгу, підтримайте автора та видавництво
[прибрати закладку]
[зробити закладку]

Дії з книгою

• Додати тег
додати

Після затвердження модератором тег з'явиться в списку тегів
• Додати до списку
додати

Додано до списку!
• Додати цитату
копіювати додати

Цитату збережено