Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Загальна теорія держави і права

Наука/
рейтинг 0 (всього голосів: 0)

Опис книги:

ЧАСТИНА І. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ
Розділ І. Предмет, методи та функції теорії держави і права 9
§ 1. Загальна характеристика теорії держави і права 9
§2. Предмет теорії держави і права 13
§ 3. Методологія теорії держави і права 16
§ 4. Функції теорії держави і права, її місце в системі юридичних наук 21
§ 5. Значення теорії держави і права для підготовки співробітників
правоохоронних органів 23
Розділ II. Походження, соціальна сутність і причини виникнення держави 24
§ 1. Первісне суспільство: економічна основа, організація соціальної
влади 24
§2. Шляхи виникнення держави і права: загальне й особливе у їх виникненні 31
§ 3. Загальна характеристика теорій походження держави 36
§ 4. Причини утворення національних держав 43
Розділ III. Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особи, держави і права 46
§ 1. Поняття суспільства: суспільно-економічна формація, соціальні суб'єкти,
соціальні системи та соціальне регулювання 46
§ 2. Особа як соціальний суб'єкт державно-правових відносин 47
§ 3. Співвідношення держави і права з природою, суспільством та економікою...
49
Розділ IV. Держава: поняття, ознаки, сутність 51
§ 1. Загальне поняття. Сутність і ознаки держави 51
§2. Держава і влада 58
Розділ V. Типологія держав 63
§ 1. Поняття типу держави та проблеми класифікації 63
§ 2. Рабовласницька держава. Соціально-економічна основа і сутність
рабовласницької держави 66
§ 3. Феодальна держава. її соціально-економічна основа і сутність 73
§ 4. Капіталістична держава. її соціально-економічна основа і сутність 76
§ 5. Соціалістична держава 79
§ 6. Держави у постіндустріальному суспільстві 81
§7. Окремі типи сучасних держав 81
Розділ VI. Функції держави 86
§ 1. Поняття та зміст функцій держави 86
§ 2. Класифікація функцій держави 89
§ 3. Головні внутрішні функції 91
§4. Зовнішні функції 94
§ 5. Форми і методи здійснення функцій держави 96
Розділ VII. Форма держави 98
§ 1. Поняття форми держави 98
§ 2. Форма правління: поняття та різновиди 100
§ 3. Форма державного устрою: поняття та різновиди 104
§ 4. Державний режим та його види 108
Розділ VIII. Механізм держави Ill
§ 1. Поняття механізму держави та його структура 111
§ 2. Державні органи: їх ознаки, характеристика і види 115
Розділ IX. Політична система суспільства 118
§ 1. Політична влада і політична діяльність 118
§ 2. Поняття політичної системи суспільства 121
§ 3. Партії та держава в політичній системі суспільства: їх місце і роль 125
Розділ X. Правова, соціальна держава: походження, зміст, соціальне призначення
. 129
§ 1. Ідея правової держави як загальнолюдська цінність 129
§ 2. Правова держава: сутність, ознаки 132
§ 3. Поняття, риси соціальної держави 136
§ 4. Конституція України — передумова побудови соціальної, демократичної,
правової держави 138
Розділ XI. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина 145
§1. Права людини: історія і сучасність 145
§2. Основні права людини: поняття, класифікація 148
§3. Міжнародні механізми захисту основних прав людини 155
§4. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина за Конституцією України
158
Розділ XII. Демократія та її форми 163
§1. Демократія: поняття та основні засади 163
§2. Демократія як цінність для суспільства 173
§3. Шлях до громадянського суспільства — соціальна основа сучасної держави,
влади і демократії 176

ЧАСТИНА II. ОСНОВИ ПРАВА
Розділ XIII. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ ПРАВА <Л90
§ 1. Розуміння права у світовій і вітчизняній юриспруденції 190
§ 2. Поняття права 197
§ 3. Співвідношення права й закону 201
§ 4. Сутність і зміст права. Його роль у реалізації загальносуспільних
інтересів.. 202
§ 5. Принципи права 204
§ 6. Соціальна цінність, функції права та його структура 208
§7. Право України на сучасному етапі 211
Розділ XIV. НОРМИ ПРАВА ТА ІНШІ СОЦІАЛЬНІ НОРМИ 213
§ 1. Соціальні норми та їх класифікація 213
§ 2. Поняття правової норми та її ознаки 216
§ 3. Співвідношення норм права і норм моралі 218
§ 4. Структура правової норми 222
§ 5. Способи викладу правових норм 224
§ 6. Класифікація норм права . 225
РОЗДІЛ XV. ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА 229
§ 1. Поняття і види форм (джерел) права 229
§ 2. Юридична природа законів та підзаконних актів 231
§ 3. Нормативні акти України: види, значення, особливості та межі їх дії 236
Розділ XVI. ПРАВОТВОРЧІСТЬ 242
§ 1. Поняття та фактори правотворчості 242
§ 2. Принципи правотворчості 245
§ 3. Методи та стадії правотворчості 247
§4. Види правотворчості 252
§ 5. Законодавчий процес у парламенті України та його етапи 255
Розділ XVII. СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА 258
§ 1. Поняття та елементи структури права 258
§ 2. Загальна характеристика галузей права 260
§ 3. Міжнародне право 262
§ 4. Предмет і метод правового регулювання як підстави розподілу права на
галузі, підгалузі та інститути права 262
§ 5. Система законодавства 264
§ 6. Систематизація нормативно-правових актів 266
Розділ XVIII. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 270
§ 1. Поняття правовідносин та їх основні ознаки 270
§ 2. Зміст правовідносин 272
§ 3. Суб'єкти правовідносин 274
§ 4. Об'єкти правовідносин: поняття і види 276
§ 5. Юридичні факти та їх класифікація 278
§6. Види правових відносин 280
Розділ XIX. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 282
§ 1. Поняття і необхідність тлумачення права 282
§ 2. Види тлумачення 285
§ 3. Способи тлумачення 288
§4. Функції тлумачення 293
РОЗДІЛ XX. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА 295
§ 1. Реалізація норм права: поняття та форми 295
§ 2. Застосування як особлива форма реалізації норм права 296
§ 3. Стадії застосування правових норм 298
§ 4. Правозастосувальний акт: поняття, властивості, види 302
§ 5. Прогалини у праві. Аналогія закону й аналогія права 303
Розділ XXI. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ 306
§ 1. Поняття й основні види правомірної поведінки 306
§ 2. Правопорушення: поняття, склад, види 309
§ 3. Міжнародні правопорушення: поняття, різновиди 316
§ 4. Причини правопорушень і шляхи їх подолання 320
Розділ XXII. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 323
§ 1. Юридична відповідальність: її природа, суть, поняття та види 323
§ 2. Загальні принципи юридичної відповідальності 327
§ 3. Мета і функції юридичної відповідальності 330
§ 4. Основи юридичної відповідальності відповідно до Конституції України331
§ 5. Підстави притягнення і звільнення від юридичної відповідальності 333
Розділ XXIII. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК 335
§ 1. Законність як одна з важливих правових категорій 335
§ 2. Зміст законності 337
§ 3. Основні вимоги законності 338
§ 4. Основні принципи законності 340
§ 5. Гарантії законності 342
§ 6. Правопорядок 346
§ 7. Правопорядок і громадський порядок. Дисципліна 347
§ 8. Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку 351
Розділ XXIV. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА 354
§ 1. Правосвідомість: поняття і роль у суспільному житті 354
§ 2. Структура правосвідомості 355
§ 3. Види правосвідомості 359
§ 4. Поняття і загальна характеристика правової культури 360
§ 5. Структура і функції правової культури 363
§ 6. Правове виховання: поняття, форми, методи 366
Розділ XXV. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 369
§ 1. Правове регулювання і правовий вплив 369
§2. Поняття механізму правового регулювання 371
§ 3. Структура та ефективність механізму правового регулювання 373
Розділ XXVI. ПРАВОВІ СИСТЕМИ СВІТУ 376
§ 1. Поняття, структура та функції правової системи 376
§ 2. Класифікація правових систем 380
§ 3. Романо-германська правова сім'я, її особливості 381
§ 4. Англосаксонська правова сім'я 382
§ 5. Соціалістична правова сім'я 384
§ 6. Сім'я релігійного і традиційного права 385
[переглянути текст повністю]

Скачати книгу:

скачати, читати Загальна теорія держави і права txt скачати, читати Загальна теорія держави і права jar скачати, читати Загальна теорія держави і права fb2 скачати, читати Загальна теорія держави і права epub скачати, читати Загальна теорія держави і права doc

Сучасні технології дозволяють вмістити на маленькому девайсі багато електронних книг і читати їх практично в будь-якому місці будь-коли. Для того щоб насолоджуватися літературним твором не потрібно більше шукати книги по бібліотеках, достатньо просто заглянути в інтернет і завантажити необхідний текст. На сайті зібрана література у форматах: jar,jad,txt,fb2,epub,doc, зручних для читання на мобільних пристроях(мобільних телефонах, смартфонах, кпк, планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). jar (Java ARchive) - це архівний файл, який можна використовувати в мобільних телефонах. В такому архіві можна закачати на телефон ігри, програми та книги. fb2 (FictionBook) - це формат електронних текстів у вигляді XML-документів, в яких кожен елемент і атрибут описується заздалегіть визначеним тегом. Правильно підготовлений електронний текст у форматі FictionBook містить в собі всю необхідну інформацію про книгу - структурований текст, ілюстрації, назву, рік видання, інформацію про автора. EPUB ( книга ) - це ZIP-файл, стиснутий особливим чином. Усередині цього архіву файли вмісту (у форматі XHTML), додаткові файли ілюстрацій, шрифтів і т. д., і обов'язкові допоміжні файли, які стандарт EPUB вимагає для опису книги.

Завантаження тексту...
Зачекайте будь ласка.
Не читайте з монітора комп'ютера, бережіть очі! Придбайте книгу, підтримайте автора та видавництво
[прибрати закладку]
[зробити закладку]

Дії з книгою

• Додати тег
додати

Після затвердження модератором тег з'явиться в списку тегів
• Додати до списку
додати

Додано до списку!
• Додати цитату
копіювати додати

Цитату збережено