Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката [1]

Наука/
рейтинг 0 (всього голосів: 0)

Опис книги:

1. Історія адвокатури. Правове становище адвокатури
та адвокатська діяльність 5
1.1. Походження та історичний шлях світової адвокатури. Адвокатура й судові оратори Стародавньої Греції та Риму. Друковані памятки видатних адвокатів цих країн щодо адвокатської професії та ораторського мистецтва 5
1.2. Історія української адвокатури. Судове представництво у Київській Русі у ІХ-ХШ ст. та характерні риси
цього представництва 10
1.3. Формування професійної адвокатури в Україні, виникнення поняття «адвокат». Пам'ятки права XIV-XVI ст. Вимоги щодо осіб, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю 12
1.4. Судова реформа 1864 р. у Росії. Де і коли в Україні були створені Ради присяжних повірених. Принципи організації та діяльності адвокатури у 1864-917 рр. Повноваження Рад присяжних повірених. Найвідоміші адвокати цього періоду 12
1.5. Адвокатура України у 1917-1922 рр. Органи, що займалися організацією судового захисту та представництва, і хто саме виконував обов'язки адвокатів щодо захисту й представництва громадян. Організаційні форми адвокатської діяльності
у цей період 14
1.6. Адвокатура України у 1922-1931 рр. Керівні органи адвокатури
та їх повноваження. Судова реформа 1922 р. Нормативні акти,
що регулювали організацію та діяльність адвокатури України у цей
період. Порядок набуття статусу адвоката в ці роки 16
1.7. Адвокатура України у період 1931-1939 рр. Форми діяльності адвокатів, правове та фінансове становище об'єднань адвокатів, оплата праці адвокатів, організація контролю за діяльністю адвокатів та дисциплінарна відповідальність адвокатів 16
1.8. Нормативно-правові акти, які регулювали діяльність адвокатури у період 1939-1962 рр. Правове становище колегій адвокатів
та організація діяльності юридичних консультацій. Оплата праці адвокатів. Нормативні акти, які передбачали і регулювали питання


оплати праці. Дисциплінарна відповідальність адвокатів
та порядок оскарження дисциплінарних стягнень 16
1.9. Правове становище адвокатури України у 1962-1980 рр.
Законодавчі та нормативні акти, що регулювали діяльність адвокатури
у цей період. Керівні органи колегій адвокатів та їх повноваження.
Прийом та виключення із колегій адвокатів 17
1.10. Адвокатура України у 1980-1990 рр. Нормативно-правові акти,
що регулювали діяльність адвокатури у цей період. Створення
Спілки адвокатів України. Мета, завдання), структура
та органи Спілки адвокатів України ……………… 18
1.11. Закон України «Про адвокатуру». Його підготовка, прийняття
та введення в дію. Набуття статусу адвоката за цим Законом.
Права та обов'язки адвоката, оплата праці
та дисциплінарна відповідальність . .. 19
1.12. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність адвокатури
у сучасний період. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію адвокатури та Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,
Правила адвокатської етики, Положення про оплату праці адвокатів
за призначенням 22
1.13. Організаційні форми діяльності адвокатів за Законом України «Про адвокатуру». Правове становище та реєстрація адвокатських об'єднань та адвокатів, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально. Взаємовідносини адвокатури з Міністерством юстиції України та з органами місцевого самоврядування 35
1.14. Види адвокатської діяльності. Особливості у виконанні доручень у кримінальних та цивільних справах: прийняття доручення, встановлення розміру та порядку внесення гонорару,
обрання правової позиції у справі та узгодження її з клієнтом,
можливості та підстави припинення виконання доручення
у справі та дострокове розірвання угоди на надання
правової допомоги 36
1.15. Завдання адвокатури згідно з Конституцією України. Коло осіб,
які можуть залучатися до надання правової допомоги як захисники
у кримінальній справі. Рішення Конституційного Суду України
та постанови Пленуму Верховного Суду України з цього питання .. .42
1.16. Адвокатська таємниця і гарантії адвокатської діяльності згідно
з Законом України «Про адвокатуру». Оскарження адвокатом дій
певних осіб, що посягають на збереження адвокатської таємниці
та порушують гарантії адвокатської діяльності 56
1.17. Кримінальна відповідальність за порушення, пов'язані
з обмеженням права на захист, втручання й перешкоди
здійснення діяльності захисника та представника.
Дії адвоката при встановленні зазначених порушень
та обмежень діяльності захисника 57
1.18. Адвокат у адвокатському об'єднанні. Його права та обов'язки.
Виконання доручень за призначенням.
Надання безоплатної правової допомоги громадянам.
Прийняття доручень та складанні угоди
на надання правової допомоги .. 58
1.19. Адвокат, який займається адвокатською діяльністю індивідуально.
Органи та термін реєстрації такої адвокатської діяльності.
Облік та звітність індивідуальної адвокатської діяльності.
Обов'язок адвоката, який займається адвокатською діяльністю
індивідуально, щодо виконання доручень із захисту громадян
за призначенням органів досудового слідства та суду 59
1.20. Оплата праці адвоката та помічника адвоката. Системи оплати
праці можуть встановлюватися при укладанні угоди
про надання правової допомоги. Основні та додаткові підстави
оплати праці адвоката. Оплата праці адвоката при достроковому
припиненні виконання угоди про надання правової допомоги 60
1.21. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Правові засади та види
дисциплінарних стягнень. Умови та порядок порушення
і дисциплінарного провадження про притягнення адвоката
до дисциплінарної відповідальності.
Порядок та строки оскарження дисциплінарних стягнень 65
1.22. Припинення адвокатської діяльності. Відносини адвокатури
з Міністерством юстиції та органами місцевого самоврядування.
Спілки та асоціації, в які можуть об'єднуватися адвокати 67
2. Правила адвокатської етики 68
2.1. Основні принципи адвокатської етики згідно
з Правилами адвокатської етики 68
2.2. Конфіденційність. Обов'язки адвоката щодо збереження
конфіденційної інформації, одержаної від клієнта чи стосовно
клієнта відповідно до Правил адвокатської етики 72
2.3. Компетентність та сумлінність. Обов'язки адвоката з дотримання
цих принципів згідно з Правилами адвокатської етики 73
2.4. Рекламування діяльності адвокатів. Які відомості рекламного характеру
щодо своєї діяльності може і які не може використовувати
адвокат згідно з Правилами адвокатської етики
2.5. Відносини адвоката з клієнтами. Форма та зміст угоди з клієнтом
про надання правової допомоги відповідно
до Правил адвокатської етики
2.6. Особи, від яких адвокат може прийняти доручення на надання
правової допомоги. Забезпечення реальної згоди клієнта
на надання йому допомоги певним адвокатом
згідно з Правилами адвокатської етики
2.7. Інформування клієнта щодо правової позиції у справі.
Відмова адвоката від виконання доручення у зв'язку
604

Зміст

зі зміною фактичних та правових підстав для досягнення бажаного для клієнта результату відповідно до Правил адвокатської етики ... .77
2.8. Дотримання принципу законності на стадії прийняття
та виконання доручення клієнта. Дотримання поваги
до прав інших адвокатів на стадії прийняття доручення клієнта
згідно з Правилами адвокатської етики . 78

2.9. Етичні засади прийняття доручення на здійснення посередництва
між клієнтами. Підстави та наслідки припинення адвокатом
виконання доручення, пов'язаного з посередництвом
між клієнтами згідно з Правилами адвокатської етики 79
2.10. Засади прийняття доручення клієнта декількома адвокатами
згідно з Правилами адвокатської етики . 80
2.11. Гонорар. Фактори, що повинні братися до уваги при визначенні розміру гонорару згідно з Правилами адвокатської етики 80
2.12. Гонорарні відносини у разі дострокового розірвання угоди. Отримання гонорару за фактично виконану правову допомогу
згідно з Правилами адвокатської етики 82
2.13. Одностороннє розірвання адвокатом чи особою угоди
про надання правової допомоги згідно
з Правилами адвокатської етики 83
2.14. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом — юридичною
особою згідно з Правилами адвокатської етики 84
2.15. Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням.
Випадки, коли адвокат може відмовитися від виконання захисту
за дорученням згідно з Правилами адвокатської етики 86
2.16. Етичні аспекти надання адвокатом правової допомоги
малозабезпеченим громадянам згідно
з Правилами адвокатської етики 86
2.17. Відносини адвоката з судом. Дотримання адвокатом принципів
незалежності та конфіденційності у цих відносинах
згідно з Правилами адвокатської етики 87
2.18. Відносини адвоката з іншими учасниками судового процесу.
Обов'язки адвоката при виконанні доручень на стадії дізнання,
досудового слідства і адміністративної юрисдикції
згідно з Правилами адвокатської етики 89
2.19. Відносини адвоката при здійсненні професійної діяльності
з іншими державними органами та особами
згідно з Правилами адвокатської етики 89
2.20. Відносини між адвокатами та окремі етичні аспекти цих відносин.
Форми реагування адвоката на незаконні або неетичні дії іншого
адвоката. Майнові аспекти відносин між адвокатами
згідно з Правилами адвокатської етики 902.21. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій
та публіцистичній діяльності адвоката згідно
з Правилами адвокатської етики 91
2.22. Відповідальність за порушення Правил адвокатської етики
згідно з Правилами адвокатської етики 91
3. Захист прав людини 93
3.1. Захист прав людини та приведення української системи
цього захисту за формою і змістом до європейського рівня 93
3.2. Правова система України та європейська правова традиція 100
3.3. Право на життя та обов'язок позитивних дій держави. Заборона смертної кари, питання екстрадиції та видачі правопорушників 109
3.4. Заборона катувань, нелюдського та такого,
що принижує гідність, поводження або покарання 112
3.5. Заборона рабства та примусової праці 129
3.6. Право на свободу і особисту недоторканність.
Свобода пересування 132
3.7. Право на справедливий судовий розгляд 141
3.8. Заборона зворотної дії кримінального права 149
3.9. Право на повагу до приватного життя 150

3.10. Свобода думки, совісті і віросповідання 168
3.11. Свобода вираження 173
3.12. Свобода мирних зібрань та об'єднань 199
3.13. Право на ефективний засіб захисту прав та свобод,
гарантованих Конвенцією 204
3.14. Заборона дискримінації 207
3.15. Право власності у Європейській конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 211
3.16. Право на оскарження в кримінальних справах.
Відшкодування за судову помилку 217
3.17. Право на освіту. Право на вільні вибори 218
3.18. Процедура розгляду справ у Європейському суді з прав людини . .225
3.19. Критерії прийнятності заяви до розгляду Європейським судом
з прав людини 228
3.20. Характеристика виняткових випадків, коли не потрібне
вичерпання національних засобів захисту 229
3.21. Виконання рішень Європейського суду з прав людини 2314. Конституційне законодавство 239
4.1. Конституція України щодо питань діяльності адвокатури. Механізми реалізації цих конституційних положень 239
4.2. Право громадян на працю. Правова допомога, яка може бути надана адвокатом з дотримання передбаченого
Конституцією права на працю 245
4.3. Конституційні гарантії захисту честі, гідності та ділової
репутації особи. Механізм правової допомоги,
що може бути надана адвокатом із захисту цих прав 249
4.4. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної особі
органами державної влади та місцевого самоврядування.
Допомога адвоката у представництві громадян у цих справах 251
4.5. Конституційний Суд України і його повноваження.
Звернення до Конституційного Суду України
та порядок їх розгляду 255
4.6. Судова система згідно з Конституцією України.
Основні засади судочинства 259
4.7. Правові засади звернення до Європейського суду з прав людини.
Вимоги до складання звернення до цього Суду.
Рішення Європейського суду щодо розгляду цих звернень
та наслідки прийнятих рішень 266
4.8. Право на житло згідно з Конституцією України.
Правова допомога адвоката із захисту прав
та законних інтересів громадян щодо дотримання цього права 280
4.9. Оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, місцевого самоврядування, посадових
та службових осіб. Правові підстави для виконання адвокатом
доручень із захисту порушення вказаних дій .282
4.10. Правовідносини, на які поширюється і на які не поширюється
юрисдикція судів. Умови призначення на посаду судді.
Звільнення суддів з посади 283
4.11. Право на освіту та охорону здоров'я. Правова допомога адвоката
з дотримання зазначених конституційних гарантій громадян 284
4.12. Соціальний захист громадян згідно з Конституцією України. Правова допомога адвоката із захисту цих прав 297
4.13. Питання шлюбу, сім'ї, батьківства і материнства
відповідно до Конституції України 303
4.14. Громадянство України. Набуття та втрата громадянства. Нормативно-правові акти, що регулюють вирішення цих питань .. .306
4.15. Державний устрій України. Формування парламенту, уряду, органів місцевого самоврядування. Президент України,
умови обрання, його повноваження щодо вступу законів у дію 3144.16. Обов'язки громадян України. Правова допомога адвоката
у випадках притягнення громадян до відповідальності
за порушення конституційних обов'язків 324
4.17. Права людини згідно з Конституцією України.
Захист прав людини і громадянина. Механізм реалізації цих прав . .326
4.18. Перелік прав і свобод, які регулюються винятково
законами України. Порядок прийняття законів
та набрання ними чинності 331
4.19. Акти Кабінету Міністрів України, їх прийняття та результати
згідно з Конституцією України. Формування
та повноваження Кабінету Міністрів України 333
4.20. Прокуратура України її завдання, організація та порядок діяльності згідно з Конституцією України 334
4.21. Недоторканність людини, права заарештованого
та затриманого. Оскарження затримання та порушення
кримінальної справи 335
4.22. Політичні партії, громадські організації, професійні спілки.
Утворення та діяльність політичних партій
і громадських організацій згідно
з Конституцією України 336
5. Цивільне право 342
5.1. Цивільна правоздатність і дієздатність. Цивільна дієздатність
фізичної особи. Повна цивільна дієздатність.
Правові підстави надання повної цивільної дієздатності.
Опіка та піклування. Органи опіки та піклування. Правочини,
які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування.
Порушення при укладенні правочинів,
що потребують надання дозволу зазначених органів 342
5.2. Поняття та види правочинів. Загальні вимоги закону,
дотримання яких є необхідним для чинності правочину.
Вчинення усного правочину. Вимоги закону до письмової форми
правочину. Нотаріальне посвідчення правочину. Відмова
від правочину. Підстави недійсності правочину
та правові наслідки його недійсності 350
5.3. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою
та неповнолітньою особою за межами їх цивільної дієздатності.
Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою,
яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій
та не могла керувати ними 356
5.4. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою,
цивільна дієздатність якої обмежена, або недієздатною особою.
Правові наслідки правочину, вчиненого під впливом помилки
або під впливом тяжкої обставини 3575.5. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману чи насильства. Праві наслідки фіктивного або удаваного правочину 359
5.6. Цивільне представництво. Представництво за довіреністю. Форми і строки довіреності.
Представництво за законом. Комерційне представництво.
Передоручення. Скасування довіреності 360
5.7. Поняття позовної давності. Загальна і спеціальна позовна давність.
Обчислення позовної давності. Застосування судом
позовної давності. Наслідки спливу позовної давності.
Вимоги, на які позовна давність не поширюється 362
5.8. Поняття та види особистих немайнових прав. Спростування
недостовірної інформації. Право на відшкодування майнової
та моральної шкоди. Особисті немайнові права.
Право фізичної особи на інформацію.
Таємниця власної кореспонденції. Судовий захист особистих
немайнових прав 365
5.9. Право на повагу до гідності та честі, недоторканності
ділової репутації. Відповідальність за порушення цих прав 369
5.10. Право власності. Форми права власності в Україні.
Підстави набуття права власності. Набувальна давність.
Право спільної власності. Право спільної часткової власності.
Визначення часток. Поділ (виділ) частки з майна,
що є у спільній власності 369
5.11. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності.
Наслідки порушення переважного права купівлі частки
у спільній власності. Строки позовної давності звернення до суду.
Вимоги, які співвласник, право якого порушено, може висунути
до суду. Право спільної сумісної власності. Виділ та поділ майна,
що є у спільній сумісній власності. Підстави призначення експертизи
для визначення варіантів виділу (поділу).
Встановлення порядку користування квартирою,
житловим будинком. Умови припинення права
на частку у спільному майні 375
5.12. Право на особисте сільське господарство. Вирішення спорів
щодо ведення особистого сільського господарства.
Право на створення фермерського господарства.
Члени фермерського господарства. Права й обов'язки.
Вирішення спорів щодо ведення фермерського господарства 377
5.13. Право власника на витребування майна від добросовісного
набувача. Захист права власника у суді. Виникнення права
на володіння або користування чужим майном. Встановлення
та припинення сервітуту. Поняття користування чужим майном.
Право членів сім'ї власника житла на користування цим житлом.
Припинення права користування 3815.14. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду.
Розмір відшкодування. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок
непереборної сили або у стані крайньої необхідності.
Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду.
Відшкодування шкоди незалежно від вини особи,
яка завдала моральної шкоди 383
5.15. Особливості відшкодування юридичною або фізичною особою
шкоди, завданої їхнім працівником. Підстави відшкодування шкоди,
завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я
чи смертю особи під час виконання договірних зобов'язань
(договір перевезення тощо).
Підготовка адвокатом справи до розгляду.
Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства,
прокуратури або суду. Підстави та порядок відшкодування.
Підготовка адвокатом справи до розгляду 384
5.16. Особливості відшкодування шкоди, завданої малолітньою
або неповнолітньою особою. Відшкодування шкоди,
завданої кількома малолітніми або неповнолітніми особами.
Підготовка справи до розгляду.
Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій або не могла керувати ними. Наслідки вживання наркотичних засобів, токсичних речовин, спиртних напоїв тощо. Підготовка адвокатом справи до розгляду .. .385
5.17. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом
підвищеної небезпеки. Наслідки відшкодування кількох джерел
підвищеної небезпеки. Підготовка адвокатом справи до розгляду.
Підстави відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами.
Право зворотної вимоги (регресу).
Підготовка адвокатом справи до розгляду 387
5.18. Способи відшкодування майнової шкоди. Врахування вини
потерпілого. Порядок відшкодування шкоди, завданої каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров'я чи смертю потерпілого.
Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів,
робіт (послуг). Суб'єкт відшкодування.
Строки відшкодування та пред'явлення позову.
Право на повернення безпідставно набутого майна. Майно,
що не підлягає поверненню.
Підготовка адвокатом справи до розгляду 388
5.19. Поняття та види спадкування. Право на спадкування.
Усунення від спадкування. Час і місце відкриття спадщини.
Спадкування за заповітом. Строки. Право заповідача на заповідальний
відказ. Предмет заповідального відказу.
Право заповідача на призначення спадкоємців. Обов'язкова частка у спадщині. Покладення на спадкоємців обов'язків. Умовний заповіт. Особливості посвідчення заповіту подружжя та секретних заповітів. Наслідки недотримання форми і змісту заповіту.Посвідчення заповітів при свідках. Таємниця заповіту.
Право на тлумачення заповіту 394
5.20. Підстави недійсності заповіту. Підготовка позову до суду.
Скасування та зміна заповіту спадкодавцем.
Встановлення сервітуту у заповіті.
Особливості спадкування за законом. Черговість та зміна
черговості права на спадкування.
Визначення розміру часток при спадкуванні за законом 403
5.21. Прийняття спадщини. Строки її прийняття.
Наслідки пропущеного строку.
Відмова від прийняття спадщини та її наслідки.
Поділ спадщини. Переважне право окремих спадкоємців
на виділ їм спадкового майна в натурі.
Перерозподіл спадщини.
Борг спадкодавця. Вимоги до спадкоємців про стягнення боргу.
Порядок задоволення спадкодавця 406
5.22. Призначення виконавця заповіту. Його повноваження.
Строк чинності повноважень виконавця.
Оформлення права на спадщину. Строк видачі свідоцтва
про право на спадщину. Визнання недійсним свідоцтва
про спадщину. Спадковий договір. Забезпечення його виконання.
Розірвання договору. 408
6. Цивільно-процесуальне законодавство 411
6.1. Дія цивільного процесуального закону в часі, просторі
та по колу осіб. Межі судового розгляду 411
6.2. Принципи цивільного процесуального права 412
6.3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ.
Види підвідомчості та підсудності 414
6.4. Докази та засоби доказування. Обов'язковість доказування. Строки подання доказів у цивільному процесі. Оцінка доказів. Робота адвоката щодо забезпечення доказами позовних вимог 417
6.5. Забезпечення позову і забезпечення доказів.
Діяльність адвоката з цих питань 418
6.6. Запобіжні заходи. Підстави вжиття запобіжних заходів.
Види запобіжних заходів. Форма та зміст заяви
про вжиття запобіжних заходів і порядок її розгляду судом 425
6.7. Судові витрати. їх види. Звільнення від судових витрат.
Розподіл судових витрат між сторонами у цивільній справі 426
6.8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення 429
6.9. Сторони в цивільному процесі, їх права. Треті особи. Представники сторін і третіх осіб 432


6.10. Пред'явлення позову. Зустрічний позов.
Підготовка та подання позову. Надання правової допомоги
стороні з цих питань адвокатом 436
6.11. Зміст і форма позовної заяви. Наслідки подання позовної заяви,
що не відповідає вимогам закону. Підготовка адвоката
до складання позовної заяви 437
6.12. Фіксування судового процесу. Протокол судового засідання.
Робота адвоката з протоколом судового засідання 438
6.13. Рішення суду. Законність і обґрунтованість судових рішень
у цивільних справах. Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі .440
6.14. Справи окремого провадження. Порядок їх розгляду.
Встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Підготовка і ведення адвокатом таких справ 443
6.15. Встановлення неправильності запису в книгах реєстрації актів
громадянського стану. Зміст заяви.
Робота адвоката у таких справах 445
6.16. Провадження в справах, що виникають з адміністративно-правових
відносин. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність
державних органів, юридичних або службових осіб
у сфері управлінської діяльності 445
6.17. Право апеляційного оскарження судових рішень і ухвал. Строки оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Пояснення на апеляційну скаргу. Методика складення апеляційної скарги. Порядок її подання 453
6.18. Право касаційного оскарження рішень. Строки оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Пояснення на касаційну скаргу. Методика складення касаційної скарги. Порядок її подання 460
6.19. Пояснення на апеляційну та касаційну скарги.
Порядок та строки їх принесення 466
6.20. Перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими
та винятковими обставинами. Надання адвокатом правової
допомоги у таких справах 466
6.21. Виконання судових рішень. Надання адвокатом
юридичної допомоги сторонам на цій стадії 468
6.22. Зупинення та закриття провадження у справі.
Залишення заяви без розгляду.
Надання адвокатом правової допомоги у таких ситуаціях 476
7. Кримінальне законодавство 479
7.1. Поняття злочину. Класифікація злочинів.
Відмежування злочину від проступку та діянь,
що не становлять суспільної небезпеки 4797.2. Скоєння навмисного злочину та злочину з необережності.
Доводи, що подаються адвокатами на підтвердження
правової позиції про вчинення злочину 482
7.3. Закінчений та незакінчений злочин. Готування до злочину
та замах на злочин. Добровільна відмова від вчинення злочину 483
7.4. Осудність та неосудність особи, яка притягається до кримінальної
відповідальності. Примусові заходи медичного характеру
Види примусових заходів медичного характеру.
Примусове лікування. Продовження, заміна
або припинення застосування заходів медичного характеру 485
7.5. Необхідна оборона та крайня необхідність. Перевищення
меж необхідної оборони. Уявна оборона. Діяння, пов'язане
з ризиком. Захист у таких справах 488
7.6. Поняття співучасті. Види співучасників. Відмежування співучасті
від приховування та неповідомлення про підготовлений
або вчинений злочин. Кримінальна відповідальність
співучасників 490
7.7. Поняття покарання та його мета. Види покарань.
Основні та додаткові покарання 492
7.8. Арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк.
Довічне позбавлення волі 494
7.9. Відповідальність за злочини, пов'язані з використанням
транспортних засобів. Методика роботи адвоката у таких справах . .495
7.10. Загальні засади призначення покарання. Обставини,
які пом'якшують та обтяжують покарання.
Використання адвокатом роз'яснень Пленуму Верховного
Суду України та судової практики
з питань, пов'язаних із призначенням покарань 498
7.11. Призначення покарань за сукупністю злочинів та сукупністю
вироків. Правила складання покарань та зарахування строку
передбаченого ув'язнення. Призначення м'якшого покарання,
ніж передбачено законом 500
7.12. Звільнення від покарання та його відбуття.
Звільнення від покарання з випробувальним строком.
Застосування додаткових покарань у разі звільнення
від відбування основного покарання з випробуванням.
Правові наслідки звільнення від відбування покарання
з випробуванням 502
7.13. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку
із закінченням строків давності та від відбування покарання
у зв'язку з закінченням строків давності.
Виконання обвинувального вироку.
Погашення та зняття судимості. Амністія та помилування 5067.14. Бандитизм та його відмінність від розбою, грабежу і вимагання. Захист у таких справах 510
7.15. Контрабанда. Зайняття забороненими видами господарської діяльності та протидії законній господарській діяльності. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
та незаконне відкриття або використання
за межами України валютних рахунків 511
7.16. Кваліфікуючі ознаки злочинів проти власності: крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, шахрайство та розмежування між ними 512
7.17. Навмисне вбивство. Замах на вбивство та погроза вбивством 514
7.18. Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Фіктивне банкрутство та шахрайство з фінансовими ресурсами ... .514
7.19. Зловживання владою або службовим становищем.
Поняття службової особи. Службова діяльність 516
7.20. Відповідальність за хабарництво. Одержання та давання хабара.
Вимагання та провокація хабара.
Захист у справах про хабарництво 516
7.21. Відповідальність за злочини проти правосуддя.
Порушення права на захист. Розголошення даних
судового слідства або дізнання 517
7.22. Військові злочини. Захист у справах про військові злочини 519
8. Кримінально-процесуальне законодавство 523
8.1. Участь адвоката на попередньому слідстві, його права та обов'язки.
Випадки обов'язкової участі адвоката на попередньому слідстві.
Відмова від адвоката і його заміна. Обставини, що виключають участь
адвоката у справі. Відсторонення адвоката. Відмова адвоката
від виконання своїх обов'язків у справі 523
8.2. Участь адвоката у слідчих діях. Сутність, методика, значення, тактика. Оскарження адвокатами дій слідчого 530
8.3. Дізнання у кримінальному процесі.
Захисник і захист у цій стадії процесу 532
8.4. Запобіжні заходи. Порядок обрання запобіжного заходу
та продовження строків тримання під вартою.
Строк і підстави для подання апеляції на постанову судді
про обрання запобіжного заходу. Строк тримання підозрюваного
(обвинуваченого) під вартою 534
8.5. Клопотання адвоката на досудовому слідстві. Оскарження постанов слідчого про відмову у задоволенні клопотання 543
8.6. Докази у кримінальній справі. Права адвоката зі збирання
та подання відомостей про факти, що можуть бути використані
як докази у справі, і збирання ним таких відомостей 5488.7. Судова експертиза як доказ у кримінальній справі.
Робота адвоката з експертами та експертизою 550
8.8. Допит як спосіб доказування. Ведення адвокатом допиту
в суді підсудного, потерпілих, свідків, експертів, спеціалістів 552
8.9. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача
та відповідача у кримінальній справі.
Цивільний позов у кримінальній справі 556
8.10. Закриття кримінальної справи. Порядок та підстави для оскарження
постанов про закриття кримінальної справи.
Діяльність адвоката у закритих кримінальних справах 559
8.11. Захист неповнолітніх у кримінальному процесі 563
8.12. Захист у справах щодо осіб, стосовно яких застосовуються заходи медичного характеру 579
8.13. Робота адвоката при виконанні вимог ст. 218 КПК України. Правовий режим, методика ознайомлення
з кримінальною справою, клопотання захисника
про виконання вимог ст. 218 КПК України 582
8.14. Підготовка адвоката до захисту в суді. Ведення адвокатського досьє. Заявлення клопотань та подання заяв до суду 583
8.15. Попередній розгляд справи 583
8.16. Захисна промова адвоката. Підготовка та методика
її проголошення 586
8.17. Протокол судового засідання. Термін виготовлення протоколу
та порядок подання на нього зауважень і їх розгляд.
Правове значення протоколу судового засідання 587
8.18. Особи, які мають право на подання апеляції у кримінальній справі.
Строки подання апеляції. Подання доповнень, змін до апеляції
та відкликання апеляції. Методика складання адвокатом
апеляцій на вирок. Здійснення захисту в апеляційному суді 588
8.19. Пояснення адвоката в апеляційній інстанції та їх відмінність
від захисної промови у суді першої інстанції 591
8.20. Право касаційного оскарження. Захист у касаційній інстанції.
Порядок і строки подання касаційної скарги.
Методика складання адвокатом касаційної скарги.
Відзив на касаційну скаргу. Межі перегляду справи
в касаційному порядку .591
8.21. Строки у кримінальному процесі. Специфіка роботи адвоката
у питаннях застосування строків у кримінальному процесі 597
8.22. Скасування вироків за винятковими обставинами.
Забезпечення права на захист у таких ситуаціях.
Підготовка адвокатом клопотання про перевірку справи
за винятковими обставинами 598
[переглянути текст повністю]

Скачати книгу:

скачати, читати Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката [1] txt скачати, читати Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката [1] jar скачати, читати Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката [1] fb2 скачати, читати Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката [1] epub скачати, читати Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката [1] doc

Сучасні технології дозволяють вмістити на маленькому девайсі багато електронних книг і читати їх практично в будь-якому місці будь-коли. Для того щоб насолоджуватися літературним твором не потрібно більше шукати книги по бібліотеках, достатньо просто заглянути в інтернет і завантажити необхідний текст. На сайті зібрана література у форматах: jar,jad,txt,fb2,epub,doc, зручних для читання на мобільних пристроях(мобільних телефонах, смартфонах, кпк, планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). jar (Java ARchive) - це архівний файл, який можна використовувати в мобільних телефонах. В такому архіві можна закачати на телефон ігри, програми та книги. fb2 (FictionBook) - це формат електронних текстів у вигляді XML-документів, в яких кожен елемент і атрибут описується заздалегіть визначеним тегом. Правильно підготовлений електронний текст у форматі FictionBook містить в собі всю необхідну інформацію про книгу - структурований текст, ілюстрації, назву, рік видання, інформацію про автора. EPUB ( книга ) - це ZIP-файл, стиснутий особливим чином. Усередині цього архіву файли вмісту (у форматі XHTML), додаткові файли ілюстрацій, шрифтів і т. д., і обов'язкові допоміжні файли, які стандарт EPUB вимагає для опису книги.

Завантаження тексту...
Зачекайте будь ласка.
Не читайте з монітора комп'ютера, бережіть очі! Придбайте книгу, підтримайте автора та видавництво
[прибрати закладку]
[зробити закладку]

Дії з книгою

• Додати тег
додати

Після затвердження модератором тег з'явиться в списку тегів
• Додати до списку
додати

Додано до списку!
• Додати цитату
копіювати додати

Цитату збережено