Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Менеджмент аграрних підприємств

Наука/
рейтинг 0 (всього голосів: 0)

Опис книги:

Частина І. МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 11
Розділ 1. Суть аграрного менеджменту та його місце в системі економіки і менеджменту 11
1.1. Визначення аграрного менеджменту, його роль та фун-кції 11
1.1.1. Суть аграрного менеджменту 11
1.1.2. Принципи функціонування аграрного мене-джменту 14
1.1.3. Особливості функціонування ринкової економіки в сільському господарстві та їхній вплив на прийняття управлінських рішень 18
1.1.4. Основні функції менеджера 23
1.2. Дія основних економічних законів та їхній зв’язок з аграрним менеджментом 24
1.2.1. Розподіл виробничих ресурсів та управлінські рішення 24
1.2.2. Чинник часу у прийнятті управлінських рішень 26
1.3. Особливості аграрного менеджменту за різних організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств 30
1.3.1. Організація функціонування товариства з обмеженою відповідальністю 30
1.3.2. Особливості організаційних основ акціонерних товариств 33
1.3.3. Фермерське господарство 35
1.3.4. Приватне підприємство 37
1.3.5. Сільськогосподарський кооператив 39
1.4. Реєстрація сільськогосподарських підприємств 43
Контрольні питання 47
Розділ 2. Внутрігосподарський механізм підприємства 49
2.1. Внутрішня структуризація підприємства 49
2.1.1. Виробнича структуризація 49
2.1.2. Організаційна структуризація 50
2.1.3. Структуризація управління підприємством 52
2.2. Структура внутрігосподарського економічного механізму та принципи його побудови 53
2.2.1. Економічні та соціальні засади формування внутрігосподарських економічних відносин 53
2.2.2. Принципи та форми функціонування внутрігосподарського економічного механізму 54
2.2.3. Складові внутрігосподарських економічних відно-син 57
Контрольні питання 61
Розділ 3. Внутрігосподарські підрозділи та управління ними 62
3.1. Внутрігосподарські підрозділи та їх відносини з органом управління підприємством 62
3.1.1. Регламентування відносин внутрігосподарських підрозділів і органу управління підприємством 62
3.1.2. Організаційні основи внутрігосподарських підрозділів 63
3.1.3. Зміст внутрігосподарського договору 64
3.2. Організація стимулювання у внутрігосподарських підрозділах 66
3.2.1. Засади організації стимулювання центрів відповідаль¬ності 66
3.2.2. Стимулювання за розрахунковими цінами та розцінками від валового доходу 73
3.2.3. Функціонування варіанта матеріального стимулювання за комплексними розцінками 76
3.2.4. Аналіз функціонування варіантів матеріального стимулювання 77
Контрольні питання 81
Частина ІІ. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ОСНОВНІ
ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 83
Розділ 4. Процес прийняття рішень у менеджменті 83
4.1. Процес прийняття рішень як основа менеджменту 83
4.1.1. Основні типи управлінських рішень 83
4.1.2. Чинники ризику та невизначеності при прийнятті управлінських рішень 85
4.1.3. Етапи прийняття рішень 89
4.2. Визначення цілей та проблем підприємства 91
4.3. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства 92
Контрольні питання 94
Розділ 5. Планування та контроль у менеджменті 95
5.1. Функція планування в менеджменті 95
5.1.1. Суть планування в менеджменті 95
5.1.2. Стратегічне планування в менеджменті 95
5.2. Внутрішнє та зовнішнє середовище менеджменту аграрних підприємств 98
5.2.1. Внутрішнє середовище менеджменту 98
5.2.2. Зовнішнє середовище менеджменту 100
5.3. Використання виробничої функції при плануванні 102
5.4. Використання класифікації виробничих витрат у менеджменті 104
5.5. Використання правил максимізації прибутку та мінімізації збитку при плануванні 112
5.6. Бюджетне планування в менеджменті 117
5.7. Контроль у менеджменті 118
5.7.1. Суть контролю в менеджменті 118
5.7.2. Форми контролю 120
5.7.3. Внутрігосподарський контроль 121
Контрольні питання 125
Розділ 6. Розробка бюджетів за їхніми видами 127
6.1. Виробничі бюджети в рослинництві 127
6.1.1. Поняття бюджету та загальні підходи до його складання 127
6.1.2. Види витрат та їх розподіл 129
6.1.3. Застосування виробничих бюджетів 133
6.1.4. Визначення прибутковості виробництва 134
6.2. Виробничі бюджети у тваринництві 137
6.2.1. Цілі та процедура складання бюджетів 137
6.2.2. Види витрат та їх розподіл 141
6.2.3. Застосування виробничих бюджетів 143
6.3. Часткові бюджети 148
6.3.1. Цілі складання часткових бюджетів 148
6.3.2. Процедура складання та застосування бюджету 148
6.4. Загальний бюджет 150
6.4.1. Цілі складання бюджету 150
6.4.2. Загальні підходи до складання бюджету 152
6.4.3. Структура бюджету 157
6.5. Бюджет руху готівки 160
6.5.1. Загальні підходи до складання бюджету руху готів-ки 160
6.5.2. Процедура складання бюджету 162
Контрольні питання 162
Розділ 7. Система управління витратами на підприємстві 173
7.1. Суть і завдання системи управління витратами 173
7.1.1. Роль системи управління витратами в забезпеченні ефективності діяльності підприємства 173
7.1.2. Принципи системи управління витратами 178
7.2. Особливості впровадження системи управління витратами в центрах витрат 182
7.2.1. Упровадження системи управління витратами в цент¬рах витрат рослинництва 182
7.2.2. Упровадження системи управління витратами у скотарстві 189
7.2.3. Особливості впровадження системи управління витратами у свинарстві 194
7.2.4. Особливості впровадження системи управління витратами в центрах прибутку 204
Контрольні питання 206
Частина ІІІ. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСІВ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 208
Розділ 8. Менеджмент земельних ресурсів 208
8.1. Використання сільськогосподарської землі 208
8.1.1. Використання земельної ділянки за цільовим при-зна¬ченням 208
8.1.2. Передача земельних ділянок в оренду 210
8.1.3. Визначення розміру орендної плати 213
8.1.4. Форми орендної плати 215
8.1.5. Переваги та недоліки володіння землею та її орен-ди 218
8.1.6. Продаж земельних ділянок 219
8.2. Оцінка вартості землі 220
8.2.1. Методологічні підходи до визначення вартості землі 220
8.2.2. Методики розрахунку вартості землі 225
Контрольні питання 228
Розділ 9. Організація використання капіталу 230
9.1. Використання власного і позичкового капіталу 230
9.1.1. Співвідношення між власним і позичковим капіталом 230
9.1.2. Інвестиційний та операційний капітал 233
9.2. Організація використання капіталу 234
9.2.1. Організація використання техніки 234
9.2.2. Організація використання орендованого майна 237
9.3. Придбання (викуп) майна 243
9.4. Укладання договору міни. Його особливості 245
9.5. Договір позики 247
9.6. Передача майна у безоплатне користування 248
Контрольні питання 250
Розділ 10. Фінансовий менеджмент 252
10.1. Загальні проблеми фінансування аграрних підприємств 252
10.2. Роль і функції фінансового менеджменту на аграрному підприємстві 258
10.3. Інвестиційна діяльність на підприємстві 260
10.3.1. Інвестиційне планування 260
10.3.2. Види кредитів та джерела кредитування 263
10.3.3. Вимоги до позичальника та кредитної заяви 266
10.4. Фінансова звітність підприємства та її зміст 277
10.5. Основні податки і збори, які сплачуються сільськогосподарськими товаровиробниками 279
Контрольні питання 281
Розділ 11. Менеджмент трудових ресурсів 283
11.1. Організація використання трудових ресурсів 283
11.1.1. Планування робочої сили 283
11.1.2. Основні завдання менеджменту трудових ресурсів 286
11.2. Залучення працівників за трудовими й цивільно-право¬вими договорами 288
11.2.1. Поняття та види трудового договору 288
11.2.2. Колективний договір 290
11.2.3. Цивільно-правова угода та особливості залучення тимчасових і сезонних працівників 293
11.3. Оплата праці й матеріальне стимулювання працівників 297
11.3.1. Оплата праці як основний чинник матеріального стимулювання працівників 297
11.3.2. Особливості оплати праці у фермерському господарстві 298
Контрольні питання 300
Розділ 12. Менеджмент маркетингу 301
12.1. Маркетингове планування на підприємстві 301
12.1.1. Основні складові процесу ціноутворення 302
12.1.2. Ціноутворення на основі виробничих витрат 306
12.2. Розробка маркетингової стратегії підприємства 310
12.3. Проведення маркетингових досліджень 312
12.4. Розробка маркетингового плану підприємства 313
Контрольні питання 315
Розділ 13. Управління ефективністю в менеджменті 317
13.1. Суть ефективності управління в організації 317
13.2. Напрями підвищення прибутковості виробництва 324
Контрольні питання 328
Розділ 14. Використання персональних комп’ютерів у менеджменті 329
14.1. Персональний комп’ютер як засіб менеджменту 329
14.2. Використання електронних таблиць при бюджетному плануванні 331
14.3. Оптимізаційне планування 331
14.3.1. Обґрунтування економіко-математичної задачі оптимізації виробничих витрат 331
14.3.2. Побудова числової економіко-математичної моделі та розв’язання задачі 336
[переглянути текст повністю]

Скачати книгу:

скачати, читати Менеджмент аграрних підприємств txt скачати, читати Менеджмент аграрних підприємств jar скачати, читати Менеджмент аграрних підприємств fb2 скачати, читати Менеджмент аграрних підприємств epub скачати, читати Менеджмент аграрних підприємств doc

Сучасні технології дозволяють вмістити на маленькому девайсі багато електронних книг і читати їх практично в будь-якому місці будь-коли. Для того щоб насолоджуватися літературним твором не потрібно більше шукати книги по бібліотеках, достатньо просто заглянути в інтернет і завантажити необхідний текст. На сайті зібрана література у форматах: jar,jad,txt,fb2,epub,doc, зручних для читання на мобільних пристроях(мобільних телефонах, смартфонах, кпк, планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). jar (Java ARchive) - це архівний файл, який можна використовувати в мобільних телефонах. В такому архіві можна закачати на телефон ігри, програми та книги. fb2 (FictionBook) - це формат електронних текстів у вигляді XML-документів, в яких кожен елемент і атрибут описується заздалегіть визначеним тегом. Правильно підготовлений електронний текст у форматі FictionBook містить в собі всю необхідну інформацію про книгу - структурований текст, ілюстрації, назву, рік видання, інформацію про автора. EPUB ( книга ) - це ZIP-файл, стиснутий особливим чином. Усередині цього архіву файли вмісту (у форматі XHTML), додаткові файли ілюстрацій, шрифтів і т. д., і обов'язкові допоміжні файли, які стандарт EPUB вимагає для опису книги.

Завантаження тексту...
Зачекайте будь ласка.
Не читайте з монітора комп'ютера, бережіть очі! Придбайте книгу, підтримайте автора та видавництво
[прибрати закладку]
[зробити закладку]

Дії з книгою

• Додати тег
додати

Після затвердження модератором тег з'явиться в списку тегів
• Додати до списку
додати

Додано до списку!
• Додати цитату
копіювати додати

Цитату збережено