Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Бюджетна система

Наука/
рейтинг 0 (всього голосів: 0)

Опис книги:

1. Сутність бюджету як економічної категорії.
2. Характерні ознаки бюджетних відносин.
3. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у сус-пільстві.
4. Правове регламентування бюджетних відносин.
5. Структура бюджету як основного фінансового плану.
6. Показники, що характеризують стан бюджету.
7. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення і на-слідки.
8. Види бюджетного дефіциту за формою прояву.
9. Види бюджетного дефіциту за причинами виникнення.
10. Види бюджетного дефіциту за характером використання коштів.
11. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.
12. Передумови використання державних позик.
13. Роль і місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі.
14. Бюджетні асигнування в системі фінансового забезпечен-ня.
15. Бюджетні інструменти фінансового регулювання.
16. Бюджетний устрій і бюджетна система.
17. Основи бюджетного устрою.
18. Види бюджетів, їх призначення і характеристика.
19. Принципи побудови бюджетної системи.
20. Сутність та ознаки єдності бюджетної системи.
21. Сутність та ознаки автономності бюджетів.
22. Засади і принципи розмежування видатків між бюджетами.
23. Основи і методи розподілу доходів між бюджетами.
24. Форми і характер взаємовідносин між бюджетами.
25. Бюджетне субсидіювання та його види.
26. Вилучення надлишку доходів.
27. Бюджетні позички.
28. Взаємні розрахунки між бюджетами.
29. Склад і структура бюджетної системи України.
30. Система доходів бюджету.
31. Методи формування доходів бюджету.
32. Джерела формування доходів бюджету.
33. Доходи бюджету від підприємницької діяльності держави.
34. Доходи бюджету від державного майна, угідь і послуг.
35. Податкові доходи бюджету.
36. Позиковий метод формування доходів бюджету.
37. Емісійний дохід держави.
38. Система видатків бюджету.
39. Класифікація видатків бюджету.
40. Функціональна класифікація видатків бюджету.
41. Відомча класифікація видатків бюджету, її призначення.
42. Економічна класифікація видатків.
43. Форми бюджетного фінансування.
44. Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад, призначення і роль.
45. Вплив бюджету на економічний розвиток країни.
46. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки.
47. Порядок і напрями бюджетного фінансування капітальних вкладень.
48. Державне субсидіювання суб’єктів підприємницької діяль-ності з бюджету.
49. Операційні видатки бюджету.
50. Видатки бюджету на фундаментальні дослідження.
51. Видатки бюджету на соціальний захист населення, їх склад і призначення.
52. Житлові субсидії і порядок їх розрахунку.
53. Склад, призначення і роль видатків бюджету на соціальну сферу.
54. Основи кошторисного фінансування.
55. Засади бюджетного фінансування освіти.
56. Основи бюджетного фінансування загальної освіти.
57. Оперативно-сітьові показники загальноосвітньої школи.
58. Система заробітної плати вчителів.
59. Тарифікаційний список загальноосвітньої школи і порядок його складання.
60. Ставки заробітної плати вчителів і чинники, що їх визнача-ють.
61. Порядок розрахунку оплати вчителів за навчальне наван-таження.
62. Порядок розрахунку оплати вчителів за перевірку зошитів.
63. Доплата вчителям за додаткові види педагогічного наван-таження.
64. Фонд заробітної плати загальноосвітньої школи, його складові і порядок планування.
65. Порядок розрахунку фонду заробітної плати вчителів у частині оплати педагогічного навантаження (педагогічних го-дин).
66. Порядок розрахунку фонду заробітної плати вчителів у частині оплати перевірки зошитів.
67. Порядок розрахунку фонду заробітної плати адміністрати-вно-господарського і навчально-допоміжного персоналу.
68. Витрати на харчування в школах учнів пільгових катего-рій.
69. Видатки бюджету на дитячі дошкільні заклади.
70. Планування фонду заробітної плати дитячого дошкільного закладу.
71. Видатки бюджету на вищу освіту та основи їх фінансуван-ня.
72. Планування фонду заробітної плати вищого закладу осві-ти.
73. Форми фінансового забезпечення медицини. Основи бю-джетного фінансування охорони здоров’я.
74. Оперативно-сітьові показники лікувального закладу.
75. Система заробітної плати медичних працівників.
76. Тарифікаційний список медичного закладу.
77. Планування фонду заробітної плати лікарів.
78. Порядок визначення кількості посад лікарів у лікарнях і поліклініках.
79. Планування фонду заробітної плати середнього і молодшого медичного персоналу.
80. Порядок визначення кількості посад середнього і молод-шого медичного персоналу в лікарнях і поліклініках.
81. Порядок розрахунку витрат на харчування в лікарнях.
82. Порядок визначення витрат на медикаменти в медичних закладах.
83. Порядок розрахунку витрат на придбання обладнання і м’якого інвентарю в лікарнях і поліклініках.
84. Порядок розрахунку витрат на капітальний і поточний ре-монт медичних закладів.
85. Засади бюджетного фінансування культури.
86. Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів.
87. Видатки бюджету на фізичну культуру і спорт.
88. Фінансові та політичні аспекти видатків бюджету на оборону.
89. Склад видатків бюджету на оборону і засади їх плануван-ня.
90. Видатки бюджету на державне управління, їх склад і призначення.
91. Бюджетне фінансування органів законодавчої і виконавчої влади.
92. Видатки бюджету на судові органи, прокуратуру і право-охоронну діяльність.
93. Видатки бюджету на утримання податкової адміністрації і митної служби.
94. Сутність, призначення і форми державного кредиту.
95. Державні позики, їх класифікація.
96. Види державних цінних паперів.
97. Передумови використання державних позик.
98. Внутрішнє державне запозичення, його доцільність і на-прями.
99. Зовнішнє державне запозичення, його доцільність і напря-ми.
100. Державний борг та його структура.
101. Джерела погашення внутрішнього державного боргу.
102. Джерела погашення зовнішнього державного боргу.
103. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу.
104. Завдання і способи управління державним боргом.
[переглянути текст повністю]

Скачати книгу:

скачати, читати Бюджетна система txt скачати, читати Бюджетна система jar скачати, читати Бюджетна система fb2 скачати, читати Бюджетна система epub скачати, читати Бюджетна система doc

Сучасні технології дозволяють вмістити на маленькому девайсі багато електронних книг і читати їх практично в будь-якому місці будь-коли. Для того щоб насолоджуватися літературним твором не потрібно більше шукати книги по бібліотеках, достатньо просто заглянути в інтернет і завантажити необхідний текст. На сайті зібрана література у форматах: jar,jad,txt,fb2,epub,doc, зручних для читання на мобільних пристроях(мобільних телефонах, смартфонах, кпк, планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). jar (Java ARchive) - це архівний файл, який можна використовувати в мобільних телефонах. В такому архіві можна закачати на телефон ігри, програми та книги. fb2 (FictionBook) - це формат електронних текстів у вигляді XML-документів, в яких кожен елемент і атрибут описується заздалегіть визначеним тегом. Правильно підготовлений електронний текст у форматі FictionBook містить в собі всю необхідну інформацію про книгу - структурований текст, ілюстрації, назву, рік видання, інформацію про автора. EPUB ( книга ) - це ZIP-файл, стиснутий особливим чином. Усередині цього архіву файли вмісту (у форматі XHTML), додаткові файли ілюстрацій, шрифтів і т. д., і обов'язкові допоміжні файли, які стандарт EPUB вимагає для опису книги.

Завантаження тексту...
Зачекайте будь ласка.
Не читайте з монітора комп'ютера, бережіть очі! Придбайте книгу, підтримайте автора та видавництво
[прибрати закладку]
[зробити закладку]

Дії з книгою

• Додати тег
додати

Після затвердження модератором тег з'явиться в списку тегів
• Додати до списку
додати

Додано до списку!
• Додати цитату
копіювати додати

Цитату збережено