Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Самчук Улас
Улас Олексійович Самчук — український
прозаїк. Народився 20 лютого 1905р. в селі Дермань на Рівненщині. Навчався в
Бреславському (нині Вроцлавському) університеті. Пізніше переїхав до
Чехо-Словаччини, де навчався в Українському вільному університеті в Празі.
Перше оповідання У. Самчука «На старих стежках» видруковане у варшавському
часописі «Наша бесіда» 1926 року, а з кінця 20-х років він вже активно
співпрацює з українськими літературно-художніми часописами. Трагедія голодомору
1932 — 1933 pp. в Україні стала тематичною основою його роману «Марія» (1933).
В 1932p. написаний також політично загострений роман «Кулак», в якому автор
показує абсурдність насильницької колективізації. Одним з визначних досягнень
української літератури стала тетралогія У. Самчука «Волинь» (1928 — 1937) —
розлоге епічне полотно, яке зображує буття українського селянина в добу воєн та
революцій. Головний персонаж твору, Володька Добенко, через усі життєві
катаклізми проносить віру в незнищенність народу. Героїчна історія
Закарпатської України відображена в патріотичному романі «Гори говорять»
(1936). У роки німецької окупації письменник продовжує культурно-просвітницьку
роботу на посаді редактора газети «Волинь». Проте вже 1943p. він був
заарештований нацистами за свої патріотичні переконання. В післявоєнний час
письменник переїздить до Канади, де публікує перший том трилогії «Ост» —
«Морозів хутір» (1948) (другий роман — «Темнота» побачив світ 1957 року, третій
«Втеча від себе» — 1982р.). У. Самчук відомий також як автор спогадів: «На
білому коні» (1955), «Чого не горить вогонь» (1959), «На коні вороному» (1975),
«Плянета Ді-Пі» (1979).

Помер 9 липня 1987р. в Канаді.Книги автора в бібліотеці:


Волинь (3397kb)
Марія (456kb)
Три дні (32kb)
Зачекайте будь ласка...