Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Ахундов МірзаАХУНДОВ, Мірза Фаталі (30.06.1812, м. Шекі (Нуха), Азербайджан — 10.03.1878, Тифліс) — азербайджанський письменник і мислитель.Ахундов відіграв основоположну роль у створенні азербайджанської культури нового часу, і ця його роль велика не лише для Азербайджану, а й для всього Близького та Середнього Сходу. З його приходом в історії духовної культури країни змінилися соціальна спрямованість, естетичні цінності та художні акценти національної літератури. Ахундов створив перші зразки реалістичної драматургії та прози, соціально-філософської публіцистики, естетики та критики, дав свій варіант і обґрунтування нового алфавіту.
Ахундов народився 30 червня 1812 р. у місті Шекі (Нуха). Юного Фаталі виховував дядько його матері — ахунд Хаджі-Алескер, якого Мірза Фаталі вважав своїм духовним батьком і від сану якого утворив своє прізвище. Проте за всієї любові та поваги юнака до прийомного батька-ахунда він не пішов його шляхом. Закінчивши духовну школу, де вивчав арабську та перську мови, а потім державне училище в Нухе, у 1834 р. Ахундов переїхав у Тифліс, влаштувавшись працювати перекладачем зі східних мов у Кавказькому намісництві. На цій посаді він перебував довгі роки, дослужившись до полковницького чину. У 1837 р. Ахундов відгукнувся на смерть Пушкіна «Східною поемою». Слід зазначити, що духовна широта була властива Ахундову протягом усієї його творчості. Він чув відлуння революцій у Європі, невдалих заворушень і повстань у Закавказзі. У ньому визрівав намір присвятити себе справі духовного розкріпачення народів Сходу. «Людина світанку» — Сабурі (таким був псевдонім Ахундова-поета), з цією метою і почав писати. «Я хочу прокласти народові шлях до виховання, науки, процвітання та цивілізації» — у цих програмних словах полягає суть діяльності Ахундова.
У пошуках форм, які б найбільше сприяли суспільно-політичному прозрінню нації, Ахундов звернувся до улюбленого жанру просвітницької драматургії — комедії. Свої знамениті шість комедій і одну повість Ахундов створив у 1850—1857 pp.
Це «Молла Ібрагім-Халіл, алхімік, володар філософського каменя» (1850), «Повість про мусьє Жордана — вченого-ботаніка та дервіша Масталішахе, знаменитого чаклуна» (1850), «Пригоди візира Ленкорансъкого ханства» (1850), «Повість про ведмедя, що переміг розбійника» (1851), «Пригоди скнари, або Гаджі Кара»(1852), «Правозахисники у місті Тавризі, або Східні адвокати» (1855), «Обдурені зорі».
Основний зміст цих творів — побут і звичаї феодально-патріархального суспільства з його деспотизмом, інерцією, догматизмом. Комедіограф саркастично змальовує відсталість правлячої еліти, його обурює байдужість можновладців до людських доль. Але в художньому світі драматурга відображено і зародження світлих сил у суспільстві. Це й поет Гаджі Нуру (комедія «Молла Ібрагім-Халіл...»), і селяни з комедії «Пригоди скнари...», і Теймурага та Нісаханум із п'єси «Пригоди візира Ленкоранського царства», і цілий ряд інших персонажів, які інколи помиляються, але завжди по-людськи привабливі.
Азербайджанська дійсність відтворена Ахундовим по-новаторському — жваво, колоритно, зі смаком до яскравої та виразної деталі. Він милується розмаїттям характерів, йому як художнику приносить задоволення змальовувати живих людей — гордих, мудрих або, навпаки, наївних, які приваблюють своєю безпосередністю та органічним неприйняттям пороку та брехні.
У комедіях із просвітницькою наочністю і водночас пластично втілена і закономірність перемоги здорового глузду, чесності, вірності і доброти над неосвіченістю та моральною потворністю, продажністю та душевною порожнечею. Автор рекомендує глядачеві та читачеві «цілющий еліксир» — шлях до просвіти, в якій він убачає можливість подолати соціально-політичні та моральні суперечності епохи. Просвітницька ідейна послідовність, чітка «позитивна спрямованість» визначають і естетичну структуру драматургії Ахундова з її відкритою тенденційністю, фінальним «мораліте» і, як правило, щасливим розв'язанням конфлікту. Це аж ніяк не бажання штучно згладити життєві суперечності, але типова просвітницька переконаність у кінцевій перемозі розумного та доброго над нелюдяним і дисгармонійним.
Є всі підстави вважати Ахундова й основоположником азербайджанської художньої прози Нового часу, оскільки його проза вже слабо пов'язана з традиційними, канонічними формами «східної» словесності; вона цілком автономна, незалежна від поетичної мови. Саме такою є знаменита повість «Обдуренізорі»(1857), сюжет якої автор запозичив із твору іранського історика XVI ст. Іскендер-бека Мунші» Аббасова світ прикрашаюча історія» («Таріхі-алем араї Аббасі»). Це «філософська повість» як особливий жанр просвітницької літератури, відомий у першу чергу затворами Вольтера, безперечно, уважно прочитаного Ахундовим. Звідси підкреслена раціоналістична сконструйованість повісті, її гостра стилістична графіка, парадоксальність думки. «Обдурені зорі» розвінчують шахський деспотизм, глупоту, мракобісся, але також і відсталість неосвіченого натовпу, який так легко обдурити. Водночас історія, яку розповідає Ахундов, постає під його пером і як універсальна притча про несправедливу владу, з одного боку, і неспроможність утопічного реформаторства — з іншого. «Обдурені зорі» — сумна повість, але авторська іронія якоюсь мірою пом'якшує сум.
Різноманітні соціальні проблеми, які розробляє Ахундов у комедіях і повісті, піддаються всебічному і глибокому аналізові і в його літератур-но-теоретичних і критично-публіцистичних працях, найзначнішими з-поміж яких є «Три листи індійського принца Кемал-уд-Довле до перського принца Джелал-уд-Довле і його відповідь на них»(1864—1865).
Це перший у всьому мусульманському Сході публіцистичний і художньо-філософський твір, вільний від канонів і стереотипів догматичного мислення середньовіччя, написаний у манері, яка виходить за межі традиційних жанрів і форм. Ахундов поставив перед собою мету — розкрити соціальні та духовно-моральні причини економічної та політичної відсталості мусульманського Сходу, і від імені «індійського принца» він послідовно викладає свої матеріалістичні, атеїстичні, демократичні погляди. «Листи» Ахундова були надзвичайно популярними не в одного покоління як у самому Азербайджані, так і в перськомовних країнах Середнього та Близького Сходу. Пластична зримість, жвавість і чіткість сатиричного узагальнення, яскраві деталі, взяті «з життя», «західно-східні» паралелі та їх драматична полярність, антитеза, ритмічні повтори — все це демонструє не лише майстерність Ахундова — філософа, полеміста, публіциста, а й Ахундова — художника. Найправильніше, мабуть, було б визначити жанр «Листів Кемал-уд-Довле «як синкретичну філософсько-художню прозу Просвітництва — достатньо згадати, скажімо, «Перські листи» Ш. Л. Монтеск'є, традицію «державно-політичної» прози, яка бере свій початок ще від «Пригод Телемаха» Фр. Фенелона (Ахундов був чудовим знавцем цієї літератури).
Головний герой твору — «індійський принц» Кемал-уд-Довле — образ, можливо, менш умовний, аніж здається на перший погляд. У ньому сконцентровані риси східного інтелігента-демократа, «нової людини» мусульманського Сходу. Французька філософія й арабські джерела, ісламське Середньовіччя і Європейський Новий час — ось коло інтересів героя «Листів». Розум і світобудова, вічність і небуття, деспотична влада та свобода, культурний регрес і просвіта — такі основні теми роздумів Кемші-уд-Довле.
Вплив головної книги Ахундова, незважаючи на те, що через цензуру він так і не дочекався її видання, був надзвичайно великим. «Листи Кемал-уд-Довле «поширювались у списках і переходили з рук у руки, особливо у Південному Азербайджані. Більше того, з Південного Азербайджану вони перейшли у Північний. В Ірані вони спричинили потік наслідувань, відчутно вплинули на розвиток суспільно-політичної думки Ірану, Туреччини, Індії, Афганістану, арабських країн.
Як критик і публіцист, Ахундов вважав літературу відображенням життя, обстоював принципи реалізму та народності, виступав як проти безплідного формалістичного прикрашування, так і натуралізму в мистецтві.Українською мовою окремі твори Ахундова переклали М. Упеник, Є. Димінська та ін.
Тв.: Укр. пер.— На смерть Пушкіна // Вітчизна. — 1962. — №7; Пригода скнари. — К., 1980; Рос. пер. — Избранное. — Москва, 1982; Избр. философ, произв. — Баку, 1982; Комедии. - Баку, 1973.Літ.: Алиева А. М.Ф. Ахундов и театр. — Баку, 1966; Джафаров Д. М.Ф. Ахундов: Критикобиогр. очерк. — Москва, 1962; Джафаров Д. Драматургия М.Ф. Ахундова. — Баку, 1956; Ибрагимов А. Описание архива М.Ф. Ахундова. — Баку, 1962; Лерман А.Н. М.Ф. Ахундов в русской печати: Библиография 1837-1862. — Баку, 1962; Мамедов Н.Д. Худ. творчество М.Ф. Ахундова. — Баку, 1962; Мамедов Ш.Ф. МирзаФатали Ахундов. — Москва, 1978: Мамедов Ш.Ф. Мировоззрение М.Ф. Ахундова. — Москва, 1962; Рзаев А.К. М.Ф. Ахундов. — Москва, 1980.
За Я. Караєвим


Книги автора в бібліотеці:


Зачекайте будь ласка...